Styrereferater

Styre 2018 (mars 2018 til mars 2019)

Referat fra styremøte 26. september 2018: referat_møte6_26.9.18.docx

Referat fra styremøte 21. november 2018: referat_møte7_21.11.18.docx

Referat fra styremøte 16. januar 2019: referat_møte8_16.01.19.docx

Styre 2019 (mars 2019 til mars 2020) 

Referat fra styremøte 1,  25. mars 2019: referat_styremøte1_25.3.19.docx

Referat fra styremøte 2,  30. april 2019: referat_styremøte2_30.4.19.docx

Referat fra styremøte 3,  29. mai 2019: referat_styremote3_29.05.19.docx

Referat fra styremøte 4,  8. juli 2019: referat_styremøte4_08.06.19.docx

Referat fra styremøte 5,  5. september 2019: referat_styremote5_05.09.19.docx

Referat fra styremøte 6,  18. oktober 2019: referat_styremote6_18.10.19.docx


Årsmøtepapirer

Årsmøte 2019

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning: sakliste_aarsmotepapirer_Atlas_2019_alle.pdf

Årsberetning fra damegruppa: Årsberetning2018Damegruppa.pdf

Forslag til organisasjonsplan 2019: Organisasjonsplan_Atlas_2019.pdf

Årsmøte 2020

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning [klikk her]


Levert av IdrettenOnline