Styrereferater


Styret 2021 (mars 2021 til mars 2022) 

Referat fra styremøte 1, torsdag 8. april 2021: referat_styremote1_2021.pdf

Referat fra styremøte 2, onsdag 5. mai 2021: referat_styremote2_2021.pdf

Referat fra styremøte 3, 2. juni 2021: referat_styremøte3_2021.pdf

Referat fra styremøte 4, 15. juli 2021: Planlegging Atlas Camp 2021 

Referat fra styremøte 5, 12. august 2021: referat_styremøte5_2021.pdf

Referat fra styremøte 6, 20. september 2021: referat_styremøte6_20.9.21.pdf

Referat fra styremøte 7, 11. oktober 2021: referat_styremøte7_Klas.pdf

Referat fra styremøte 8, 8. november 2021: referat_styremote8_2021.pdf

Referat fra styremøte 9, 6. desember 2021:

Referat fra styremøte 10, mandag 10. januar 2022: referat_styremøte10_210107.pdf

Referat fra styremøte 11, 7. februar 2022: referat_styremøte11_220207.pdf

Referat fra styremøte 12, 7. mars 2022: referat_styremote12_220307.pdf

Referat fra styremøte 13, 22. mars 2022: referat_styremøte13_220321.pdfStyret 2020 (mars 2020 til mars 2021) 

Referat fra styremøte 1, 7. mai 2020: referat_styremote1_07.05.20.docx

Referat fra styremøte 2, 4. juni 2020: referatstyremote2_04.06.2020.docx

Referat fra styremøte 3, 9. juli 2020: referat_styremote3_09.07.20.docx

Referat fra styremøte 4, 6. august 2020: referat_styremøte4_06.08.20.docx

Referat fra styremøte 5, 3. september 2020: referat_styremøte5_03.09.20.docx

Referat fra styremøte 6, 8. oktober 2020: referat_styremøte6_2020.docx

Referat fra styremøte 7, 11. november 2020: ekstraordinært, informasjon om koronasituasjonen i Atlas

Referat fra styremøte 8, 3. desember 2020: referat_styremøte8_2020.docx

Referat fra styremøte 9, 7. januar 2021: referat_styremøte9_2020.docx

Referat fra styremøte 10, 4. februar 2021: referat_styremøte10_2020.docx

Referat fra styremøte 11, 4. mars 2021: referat_styremøte11_2020.docxStyret 2019 (mars 2019 til mars 2020) 

Referat fra styremøte 1,  25. mars 2019: referat_styremøte1_25.3.19.docx

Referat fra styremøte 2,  30. april 2019: referat_styremøte2_30.4.19.docx

Referat fra styremøte 3,  29. mai 2019: referat_styremote3_29.05.19.docx

Referat fra styremøte 4,  8. juli 2019: referat_styremøte4_08.06.19.docx

Referat fra styremøte 5,  5. september 2019: referat_styremote5_05.09.19.docx

Referat fra styremøte 6,  18. oktober 2019: referat_styremote6_18.10.19.docx

Referat fra styremøte 7, 8. desember 2019: For få oppmøtte, ikke vedtaksdyktige

Referat fra styremøte 8, 8. januar 2020: referat_styremote8_08.01.20.docx

Referat fra styremøte 9, 11. februar 2020: referat_styremote9_11.02.20 .docx

Referat fra styremøte 10, 11. mars 2020: referat_styremøte10_11.03.20.docxStyret 2018 (mars 2018 til mars 2019)

Referat fra styremøte 26. september 2018: referat_møte6_26.9.18.docx

Referat fra styremøte 21. november 2018: referat_møte7_21.11.18.docx

Referat fra styremøte 16. januar 2019: referat_møte8_16.01.19.docx