Organisasjonsplan

Atlas sin gjeldende organisasjonsplan: 

Årsmøtepapirer

Årsmøte 2023

Ny: Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning og revisors beretning: sakliste_og_aarsmotepapirer_Atlas_2023.pdf

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning: sakliste_og_aarsmotepapirer_Atlas_2023.pdf

Årsmøte 2022

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning: saksliste_aarsmotepapirer_Atlas_2022.pdf

Protokoll fra årmøtet 2022:

Årsmøte 2021

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning [klikk her]

Protokoll fra årmøtet 2020: protokoll_aarsmote_2021_underskrevet.pdf

Årsmøte 2020

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning [klikk her]

Protokoll fra årmøtet 2020: protokoll_aarsmote_2020_underskrevet.pdf

Årsmøte 2019

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning: sakliste_aarsmotepapirer_Atlas_2019_alle.pdf

Årsberetning fra damegruppa: Årsberetning2018Damegruppa.pdf

Forslag til organisasjonsplan 2019: Organisasjonsplan_Atlas_2019.pdf

Protokoll fra årsmøtet 2019: protokoll_aarsmoete2019_underskrevet.pdf