Organisasjonsplan

Atlas sin gjeldende organisasjonsplan: fil_for_stor.pdf


Årsmøtepapirer

Årsmøte 2024

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning og revisors beretning: [klikk her]

Protokoll fra årsmøte 2024: fil_for_stor.pdf


Årsmøte 2023

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning og revisors beretning: sakliste_og_aarsmotepapirer_Atlas_2023.pdf

Protokoll fra årsmøte 2023: fil_for_stor.pdf


Årsmøte 2022

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning: saksliste_aarsmotepapirer_Atlas_2022.pdf

Protokoll fra årmøtet 2022: fil_for_stor.pdf


Årsmøte 2021

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning [klikk her]

Protokoll fra årmøtet 2020: protokoll_aarsmote_2021_underskrevet.pdf


Årsmøte 2020

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning [klikk her]

Protokoll fra årmøtet 2020: protokoll_aarsmote_2020_underskrevet.pdf


Årsmøte 2019

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning: sakliste_aarsmotepapirer_Atlas_2019_alle.pdf

Årsberetning fra damegruppa: Årsberetning2018Damegruppa.pdf

Forslag til organisasjonsplan 2019: Organisasjonsplan_Atlas_2019.pdf

Protokoll fra årsmøtet 2019: protokoll_aarsmoete2019_underskrevet.pdf