Skjemaer for honorar


Bruk denne for utfylling i Excel:

atlas-honorarskjema.xls


Bruk denne ved utfylling for hånd (pdf):

atlas-honorarskjema.pdf