Skjemaer for reiseregning

Merk: man må ikke lenger ha kvittering for bompenger.

Kvittering for parkering anbefales, men dersom det ikke lar seg oppdrive kan beløp og sted føres inn uten kvittering.


Standard reiseregning, bruk disse!

Bruk denne for utfylling i Excel:

atlas-reiseregning_2023.xls


Bruk denne ved utfylling for hånd (pdf):

atlas-reiseregning_2023.pdf