Fredrikstad BK Atlas

 


Kontonummer:

1000 28 76235 (DNB Nor).


Organisasjonsnummer:

984902883


Vipps Bedrift


Atlas: #14524
(stevneavgift, egenandeler osv)

Atlas shop: #524695
(klær, tøy, sko og annet utstyr)

Atlas kiosk: #517056
(mat, drikke osv)