Organisasjonsplan

Atlas sin gjeldende organisasjonsplan: Organisasjonsplan_Atlas_2019.pdf

Årsmøtepapirer

Årsmøte 2020

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning [klikk her]

Protokoll fra årmøtet 2020: protokoll_aarsmote_2020_underskrevet.pdf

Årsmøte 2019

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning: sakliste_aarsmotepapirer_Atlas_2019_alle.pdf

Årsberetning fra damegruppa: Årsberetning2018Damegruppa.pdf

Forslag til organisasjonsplan 2019: Organisasjonsplan_Atlas_2019.pdf

Protokoll fra årsmøtet 2019: protokoll_aarsmoete2019_underskrevet.pdf

Styrereferater

Styre 2020 (mars 2020 til mars 2021) 

Referat fra styremøte 1, 7. mai 2020: referat_styremote1_07.05.20.docx

Referat fra styremøte 2, 4. juni 2020: referatstyremote2_04.06.2020.docx

Referat fra styremøte 3, 9. juli 2020: referat_styremote3_09.07.20.docx

Referat fra styremøte 4, 6. august 2020: referat_styremøte4_06.08.20.docx

Referat fra styremøte 5, 3. september 2020: referat_styremøte5_03.09.20.docx

Styre 2019 (mars 2019 til mars 2020) 

Referat fra styremøte 1,  25. mars 2019: referat_styremøte1_25.3.19.docx

Referat fra styremøte 2,  30. april 2019: referat_styremøte2_30.4.19.docx

Referat fra styremøte 3,  29. mai 2019: referat_styremote3_29.05.19.docx

Referat fra styremøte 4,  8. juli 2019: referat_styremøte4_08.06.19.docx

Referat fra styremøte 5,  5. september 2019: referat_styremote5_05.09.19.docx

Referat fra styremøte 6,  18. oktober 2019: referat_styremote6_18.10.19.docx

Referat fra styremøte 7, 8. desember 2019: For få oppmøtte, ikke vedtaksdyktige

Referat fra styremøte 8, 8. januar 2020: referat_styremote8_08.01.20.docx

Referat fra styremøte 9, 11. februar 2020: referat_styremote9_11.02.20 .docx

Referat fra styremøte 10, 11. mars 2020: referat_styremøte10_11.03.20.docx

Styre 2018 (mars 2018 til mars 2019)

Referat fra styremøte 26. september 2018: referat_møte6_26.9.18.docx

Referat fra styremøte 21. november 2018: referat_møte7_21.11.18.docx

Referat fra styremøte 16. januar 2019: referat_møte8_16.01.19.docx


Levert av IdrettenOnline