Jentesatsing - gratis trening for jenter i Atlas!


Like muligheter 

Alle jenter i alderen 8 år til 20 år ønskes velkommen til gratis trening hver lørdag i Atlas. Vi starter med ett parti, og deler etter hvert opp i to partier etter alder. Jenny Aardalen og Cecilie Magnussen er trenere. Første lørdag er 20. februar og treningen er varer halvannen time, fra 13:00 til 14:30.


Jentene er selvfølgelig også velkomne til å melde seg inn i klubben og følge de vanlige Atlas-treningene til vanlig pris, se Treninger/pris.

 

Jenteprosjektet og jentesatsingen til Atlas er muliggjort av prosjektet Like muligheter. Med prosjektet Like Muligheter går utøvere, særforbund og samarbeidspartnerne LO, Coop og Thon sammen for å sikre jenter like gode rammebetingelser som gutter i idretten. Thon Hotels er samarbeidspartner med Norges Bryteforbund og gjør Atlas-prosjektet mulig. Stian Bergerud fra Thon Hotels og generalsekretær Morten Sandnæs var i Atlas for å sparke i gang prosjektet 13. februar. Les mer om Like muligheter i VG.