Fredrikstad BK Atlas

Kontonummer:

1000 28 76235 (DNB Nor).


Organisasjonsnummer:

984902883