Styrereferater

Referater 2018

Referat fra styremøte 26. september 2018: referat_møte6_26.9.18.docx

Referat fra styremøte 21. november 2018: referat_møte7_21.11.18.docx

Referater 2019

Referat fra styremøte 16. januar 2019: referat_møte8_16.01.19.docx


Årsmøtepapirer

Årsmøte 2019

Saksliste og saksdokumenter, inkludert årsberetning: sakliste_aarsmotepapirer_Atlas_2019_alle.pdf

Årsberetning fra damegruppa: Årsberetning2018Damegruppa.pdf

Forslag til organisasjonsplan 2019: Organisasjonsplan_Atlas_2019.pdf


Levert av IdrettenOnline